Peter Sagot

Si Peter ay may sagot sa kahit anong tanong!

Pwede kang magtanong ng kahit ano.

Peter Sagot

Virtual Tarot

Kahilingan

[malinaw]

Tanong

[Go]
Peter Answers
1

Paano humiling?

Magsimula sa pagsulat:

Peter paki sagutan

2

Paano ako makapagtatanong?

Si Peter Peter makasasagot sa kahit anong tanong.

Kailangang gumamit ng tamang mga salita.

Peter Sagot:

Download Peter Answers APP for Free

Ano ang larong ito?

Si Peter ay isang buhay na pag-uusap na kung saan ay iyong mahuhulaan ang sekreto o lihim ng isang kaibigan.