התשובות של פיטר

לפיטר יש תשובה לכל שאלה

אפשר להפנות אליו כל שאלה

התשובות של פיטר

מגיד עתידות

בקשה

[ניקוי]

שאלה

[Go]
Peter Answers
1

?כיצד פונים אל פיטר

:אפשר להתחיל על ידי הקלדת

פיטר ענה לי בבקשה

2

?כיצד שואלים שאלה

פיטר יכול לענות על כל שאלה

נא להשתמש בשפה מכובדת

התשובה של פיטר:

Download Peter Answers APP for Free

?מה המשחק הזה

זהו משחק רוחות אינטראקטיבי, במשחק זה בדומה לקריאה בקלפים, אתם קוראים את מחשבות חבריכם